Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u; woensdag tot 12.00uur
Spoednummer:
015-2576401
Spoednummer: 015-2576401
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u; woensdag tot 12.00uur

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans


Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans

Brahmslaan 4
2625 BW Delft
Telefoon: 015-2562100
Spoed: 015-2576401
Fax: 015-2622147
Receptenlijn: 015-2564597

huisartsoosteromenbrooijmans.praktijkinfo.nl


Afspraak maken

In de praktijk werken twee huisartsen. U kunt altijd uw voorkeur uitspreken bij wie u een afspraak wilt. In noodgevallen helpt de arts, die aanwezig is.

Spreekuur op afspraak
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00-11.00uur.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Op maandag kan bij dr van oosterom alleen op de dag zelf afgesproken worden. Hetzelfde geldt voor vrijdag bij dr Brooijmans


Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Inloopspreekuur
U kunt iedere werkdag van 08.00-8.30uur terecht op het spreekuur. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. U meldt zich bij binnenkomst via een intekenlijst op de balie en wordt op volgorde van aankomst geholpen. het inloopspreekuur is bedoeld voor één korte klacht, die niet meer dan vijf minuten tijd nodig heeft. Houdt u rekening met enige wachttijd.

Visite
Telefonisch aanvragen van visites tussen 8.00-9.00uur. Voor dringende problemen kunt u ook buiten deze tijden bellen.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spreekuurtijden

dr. Van Oosterom

dr. Brooijmans

Maandag

inloop        8.00-8.30
afspraak   13.30-17.00

afwezig

Dinsdag

inloop       8.00-8.30
afspraak   13.30-17.00

inloop      8.00-8.30
afspraak  09.00-11.00

Woensdag

inloop       8.00-8.30
altern afspraak 9.00-11.00 

inloop      8.00-8.30
altern afspraak 9.00-11.00 

Donderdag

inloop       8.00-8.30
afspraak   9.00-11.00

inloop      8.00-8.30
afspraak 13.30-17.00

Vrijdag

afwezig

inloop      8.00-8.30
afspraak 13.30-17.00

Spoedgevallen

Spoedlijn praktijk: 015-2576401.
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Inloopspreekuur

Elke ochtend tijdens werkdagen is er een inloopspreekuur, waarvoor u zich in kunt schrijven tussen 8.00-8.30uur.

U kunt zich voor kleine medische problemen, die niet meer dan vijf minuten tijd nodig hebben, melden aan de balie. Wilt u zich hieraan houden, dit ook in verband met de wachttijd voor de andere patienten. 

Eén van de artsen gaat om 9.00 uur met een afspraakspreekuur beginnen, de andere arts maakt het inloopspreekuur af.

Tijdens het inloopspreekuur kunnen zich maximaal 20 patienten inschrijven. We hebben dit beperkt in verband met de lange wachttijd en tevens de problemen die er anders komen bij de verdere dag indeling van de praktijk

Telefonisch spreekuur

Afspraak voor telefonisch spreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Bel voor een telefonische afspraak tussen tussen 8.00-11.00 uur.
De assistente staat u te woord en kan u voor een gedeelte direct zelf helpen. Iedere vraag wordt daarnaast voorgelegd aan de huisarts.

Teruggebeld worden
De assistente of de huisarts belt u op een afgesproken tijdstip terug. U kunt aangeven wanneer u door de huisarts zelf teruggebeld wilt worden.
De huisartsen hebben een schema van terugbellen.
Op maandag en dinsdag wordt u teruggebeld door dr. van Oosterom, op donderdag en vrijdag door dr. Brooijmans. Op woensdag zal het afgewisseld worden.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 9.00-11.00 uur.

Andere spreekuren

  • Wrattenspreekuur : Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente. De wratten worden dan aangestipt met vloeibare stikstof.
  • Diabetesspreekuur : dit is een spreekuur voor patienten, die voor controle van hun diabetes komen. Het spreekuur is op afspraak bij de praktijkondersteuner
  • COPDspreekuur : dit is een spreekuur voor patienten, die voor controle van hun COPD  komen. Het spreekuur is op afspraak bij de praktijkondersteuner
  • Hypertensiespreekuur : dit is een spreekuur voor patienten, die voor controle van hun bloeddruk komen. Het spreekuur is op afspraak bij de praktijkondersteuner of de assistente
  • verder is er op maandag en woensdag een spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ. Afspraken kunnen via verwijzing van de huisarts bij haar gemaakt worden

Huisbezoek

Aanvragen huisbezoek tussen 8.00-9.00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd voor noodgevallen bellen.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Doktersdienst

Het kan gebeuren dat u overdag het antwoordapparaat aan de telefoon krijgt. U kunt ons dan voor spoedgevallen op laten roepen via nummer 0900-1515.

Avond-,nacht- en weekenddienst

 Huisartsenpost/doktersdienst
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van de regio Delft samen. De huisartsenpost is er alleen voor dringende medische problemen, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur. Op zaterdagen, zondagen en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken
Ook de huisartsenpost werkt op afspraak. Het is niet de bedoeling dat u onaangekondigd langs gaat. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost
Huisartsenpost Delft en omstreken
Reinier de Graafweg te Delft
tel. 015 - 2511930 

Overbelasting huisartsenpost

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:
- herhaalrecepten
- het meten van de bloeddruk
- aanstippen van wratten
- verbinden van wonden
- oren uitspuiten
- hechtingen verwijderen
- zwangerschapstest
- urine-onderzoek
- suiker- controle
- uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
- verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 en 11.00 uur.

De praktijkondersteuner heeft spreekuren voor patienten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en COPD. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met ouderenzorg. Tevens verricht zij huisbezoeken bij deze patienten. Verder heeft zij ondersteunende taken in de administratie en de organisatie. . Zij werkt op dinsdag en vrijdag de gehele dag en op donderdagochtend

De praktijkondersteuner-GGZ; mevrouw Almond heeft gesprekken met patienten met psychische klachten. Alleen via verwijzing van de huisarts kunt u een afspraak bij haar krijgen. Zij werkt op woensdag en donderdagmiddag

email consult

Met eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan de medewerkers van onze praktijk.
Het is de bedoeling dat dit ter vervanging is van een telefonisch consult of opvragen van uitslagen.

Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'Overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Voordat u gebruik kunt maken van eConsult dient u eerst in te loggen of u zelf aan te melden. Als u hieronder inlogt wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke pagina.

Openingstijden

De praktijk is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
Op woensdagen is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten.
Bij problemen op de woensdagmiddag die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u tot 17.00 uur op het antwoordapparaat horen welke huisarts er waarneemt.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Spoedlijn praktijk 015-2576401.
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

 Praktijktijden

8.00 - 8.30 uur ïnloopspreekuur" voor korte klachten(max 5 min), zonder afspraak
8.00 - 09.00 uur Aanvragen huisvisites
8.00 - 11.00 uur Afspraken maken, ook voor verrichtingen assistente
9.00 - 11.00 uur Aanvragen recepten/ verwijskaarten
  Opvragen uitslagen van onderzoeken.
  Aanvragen telefonisch spreekuur
8.00-11.00 uur Afhalen van verwijsbrieven en andere verrichtingen aan de balie

 

Voor DRINGENDE gevallen, die niet kunnen wachten, kunt u ons natuurlijk ook buiten deze tijden bellen.
Vanaf 11.00uur krijgt u een tekst met keuzes. Keuze 1 is spoed, waarbij op alle telefoons een signaal afgaat.  Houdt u  rekening mee met het keuzemenu en luister de tekst helemaal af. het kan zijn dat u in de lunchpauze verwezen wordt naar de doktersdienst 0900-1515

Balie

De balie is geopend van 8.00-11.00 uur. In deze tijd kan de assistente u direct helpen. Na 11.00 uur moet de assistente andere werkzaamheden verrichten. Alleen in dringende gevallen is zij dan te storen. Vanaf 17.00 uur is de assistente niet meer bereikbaar.

Facturatie

Vanaf 1 januari 2006 worden alle rekeningen direct naar uw verzekeringsmaatschappij
gestuurd. Indien u niet verzekerd bent moet u contant betalen. Ook willen wij u erop attent
maken dat u altijd uw verzekeringspasje bij u moet dragen. Wanneer er wijzigingen zijn in uw
gegevens (bijv. adresverandering, verandering verzekering etc.) dient u dit altijd door te
geven.

Herhaalrecepten

Deze kunt u aanvragen via de receptenlijn, fax of in de brievenbus deponeren.
Recepten, die aangevraagd zijn voor 11.00 uur, worden dezelfde dag naar uw apotheek gefaxt.
U kunt deze de volgende dag na 16.00 uur afhalen. Recepten die na 11 uur zijn besteld zijn de 2 dagen later bij uw apotheek.

Daarnaast kunt u sinds kort herhaalrecepten digitaal aanvragen via deze website.

Praktijkregels

  • Wij willen u vragen zoveel mogelijk rekening te houden met de aangegeven bereikbaarheids- en beschikbaarheidstijden van de praktijk.
  • Indien u telefonisch vragen heeft, kunnen wij niet uitgebreid hierop ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Wij willen u dan ook vragen hiermee rekening te houden.
  • Herhalingsrecepten verzoeken wij u alleen aan te vragen via brievenbus, receptenlijn, fax of via deze website.
  • Een afspraak die u maakt is tien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, kan de arts dit niet in deze tijd behandelen. U dient dit dan van te voren door te geven bij het maken van de afspraak, zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden.
  • In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Anderssprekenden dienen hun eigen tolk mee te nemen.

Wij hopen dat u deze informatie op prijs stelt. Met bovenstaande regels proberen wij alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen en ondanks de toenemende werkdruk de kwaliteit te blijven handhaven
Wij hopen dat zowel voor u als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan. Hebt u op-, aanmerkingen of suggesties, dan zouden wij dat graag willen horen.

Vriendelijke groet,
Mw. N.A.A. van Oosterom en Mw. M.I.C. Brooijmans

Praktijknieuws

 

Gebruik huisartsenpost
Helaas gebruiken zeer veel mensen de huisartsenpost voor problemen die niet spoed zijn en makkelijk kunnen wachten tot de volgende dag. Zeker in onze praktijk zien wij dit vaak. Wij willen er hierbij op wijzen dat de consulten tijdens de dag "gratis"zijn, dwz zitten in het abonnementstarief. Op de huisartsenpost kost een consult rond de 100 euro. Uw zorgverzekeraar moet dit vergoeden en indirect iedereen, vanwege de premie die u betaald. Verder zal de wachttijd vanwege het oneigenlijke gebruik van de huisartsenpost toenemen. Mijn dringende vraag is om aan u om de huisartsenpost alleen in nood te gebruiken bij zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten

Afgeven verklaringen
Voor een verklaring over uw gezondheid, moet u door een onafhankelijk arts gekeurd worden. Uw eigen huisarts is niet onafhankelijk of objectief. Dit geldt voor alle verklaringen bijvoorbeeld urgentieverklaringen; reisverzekeringen; keuringen militaire dienst; rijbewijs enzovoort

Verwijzing naar specialist.
Als huisarts verwijzen wij de patient naar de specialist. Hierbij geven wij een verwijzing waarin wij de medische gegevens inzetten en onze vraagstelling. Dit is van belang voor goede gezondheidszorg. Tevens geeft deze verwijzing dan vaak recht op vergoeding via de zorgverzekeraars. Het komt wel eens voor dat mensen op eigen initiatief naar een specialist gaan. Wij kunnen hier dan als huisarts geen verantwoording voor nemen en is het het risico van de patient of de behandeling dan vergoed wordt.
Het is niet de bedoeling om achteraf een verwijsbrief bij de huisarts te vragen, want de huisarts heeft niet verwezen en zou dan fraude moeten plegen. Daarnaast is zoals al uitgelegd is, de verwijsbrief in eerste instantie bedoeld voor goede overdracht en vraagstelling en dus met name om de kwaliteit te verhogen.


 

 

Contact

Spoednummer 015-2576401
 

Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans

Brahmslaan 4
2625 BW Delft
Telefoon:
015-2562100
Receptenlijn:
015-2564597
Fax:
015-2622147
Routebeschrijving >